Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
 Reportáž TV Turiec   Dni kariérneho poradenstva
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa