Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Projekt Čistá voda
Žiaci našej školy SOŠ dopravnej v Martine - Priekope sa od 18.1. 2018 zapojili do projektu Čistá voda – správna voľba, ktorého cieľom je, aby mladí ľudia uprednostnili pitie čistej pitnej vody pred ochutenými nápojmi.  Na uvedenú akciu upozorňoval plagátik umiestnený v priestoroch školy a na jednotlivých poschodiach školského i nternátu. Do projektu sa zapojili žiaci v škole na teoretickom i praktickom vyučovaní a v školskom internáte. V škole bola na chodbe umiestnená lavica, kde dve žiačky ponúkali žiakom na pitie čistú vodu. Na praktickom vyučovaní v učebniach bol vytvorený priestor pre žiakov s ponukou čistej pitnej vody. V školskom internáte na jednotlivých poschodiach vychovávatelia zabezpečili v kuchynkách džbány s čistou vodou. V školskej jedálni namiesto teplého nápoja žiakom bola podávaná čistá voda. Uvedený projekt žiakov zaujal.
PhDr. Magdaléna Krejčírová v. z. ZR VMV