Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
       Spojenie teórie a praxe v Strednej odbornej škole dopravnej v Martine- Priekope     V rámci  spojenia školy s praxou a vytvárania možností pre voľbu povolania uskutočňuje Stredná odborná škola dopravná v Martine - Priekope stretnutia s rôznymi organizáciami - perspektívnymi zamestnávateľmi žiakov SOŠD.      Dňa 4. apríla 2013 sa žiaci SOŠD v Martine - Priekope stretli s prednášajúcimi Ing. Michalom Vargom, ktorý ich zoznámil s ochranou objektov a Štefanom  Žiačekom, ktorý prezentoval prostriedky ochrany automobilov. Stretnutie  bolo pripravené na vysokej odbornej úrovni, pričom prednášajúci prezentovali výrobky spoločnosti Jablotron Slovakia s.r.o. aj výstavkou  prostriedkov elektronickej ochrany zabezpečenia obydlí a dopravných prostriedkov.    Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o cieľoch aj perspektíve spoločnosti JABLOTRON Slovensko s.r.o., ktorá  je sesterskou spoločnosťou výrobcu elektronických zariadení JABLOTRON Alarms a.s. (Jablonec nad Nisou, ČR). Orientuje sa na poskytovanie služieb v oblasti elektronickej ochrany majetku a osôb, konkrétne predaj, distribúciu a servis komponentov elektronických zabezpečovacích systémov (EZS) pre objekty a automobily, GSM komunikačných a signalizačných zariadení, ale aj komponentov malej domácej automatizácie a ďalších výrobkov z oblasti aplikovanej elektroniky.    Prednášajúci - Ing. M. Varga a Š. Žiaček dokázali priblížiť svojim poslucháčom prostriedky elektronickej ochrany, ale  aj neformálnym spôsobom ich zaujať.  Veríme, že v nich nájdu nielen budúcich zákazníkov, ale aj kvalifikovaných odborníkov.                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Anna Mrázová
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prezentácia firmy Jablotron Slovakia s.r.o. Žilina