Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Dňa 16. októbra 2014 som zastupovala našu školu spolu so žiakmi I. BC na slávnostnom odhalení Národného pamätníka olympionikov na Národnom cintoríne v Martine, ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku. Akcie sa zúčastnili významné osobnosti politického, kultúrneho a športového života: predseda ŽSK Juraj Blanár, predseda SOV František Chmelár, primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar, významní športovci- olympionici, reprezentanti Slovenskej republiky Michal Martikán, Danka Barteková a ďalší hostia.   Veríme, že k Národnému pamätníku olympionikov si nájdu cestu aj ďalší žiaci našej školy.
Mgr. Jana Hanečáková
Odhalenie národného pamätníka olympionikov