Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
"Mne sa to stať nemôže"
   5. apríla 2013 sme zorganizovali preventívnu aktivitu " Mne sa to stať nemôže" pod vedením lektorky  Mgr. Lettrichovej  z CPPPaP v Martine. Dievčatá z tried I. CP a II. CP besedovali na tému bezpečného vycestovania do zahraničia, zneužívania detskej práce, obchodovania s ľuďmi, nechcenou prostitúciou, nedôstojnými podmienkami pobytu v zahraničí a následkami takého pobytu. Podujatie malo u dievčat pozitívny ohlas, uvedená problematika ich zaujala.                                                                                     RNDr. Gabriela Povrazníková, výchovná poradkyňa