Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Mladý slovák
   Dňa 20. apríla 2017 sa konalo v aule školské kolo 10. ročníka vedomostnej súťaže „MLADÝ SLOVÁK“. Súťaž je určená žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Otázky boli zaujímavé, týkali sa histórie i súčasnosti Slovenska, literatúry, geografie, osobností športu a kultúry... Niektoré súťažiacich potrápili, iné zvládli ľahko, lebo boli v obsahu dejepisu, slovenskej literatúry, geografie. Všetkým súťažiacim (23 žiakov) ďakujeme za účasť v súťaži. Najúspešnejší v školskom kole sú: 1. Lukáš Mihálik z III. BC 2. Zuzana Bodoríková z III. BC 3. Filip Klein z II. C Víťazom blahoželáme. L. Mihálik a Z. Bodoríková budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v kongresovej sále ŽSK 8. júna 2017. Držíme im palce!
Mgr. Alexandra Folkmanová za oddelenie SPVP PK AP