Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Mladí Slovensku 2017
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   V marci - mesiaci knihy - uskutočnila Stredná odborná škola dopravná v Martin-Priekope podujatie Mladí Slovensku 2017- súťaž v interpretácii poézie a prózy.    Súťaž vznikla zo zistenia, že sa žiaci minimálne zaujímajú o literatúru a o poéziu vôbec, preto z myšlienky Mgr. A. Mrázovej vzniklo podujatie, ktorého cieľom bolo zvýšiť záujem o štúdium literatúry a motivovať žiakov k vyhľadávaniu zaujímavých textov v oblasti poézie a prózy II. ročník interpretačnej súťaže zaznamenal vytvorenie novej kategórie- prednes vlastnej tvorby, kde interpret a tvorca básne vlastným spôsobom stvárnil svoje dielko a zároveň mal možnosť predstaviť sa so svojou tvorbou širšej verejnosti.    Tiež došlo k  zvýšeniu záujmu žiakov o interpretáciu poézie a prózy. Študenti sa lepšie vyrovnali s prednesom textu, ktorý majú naštudovaný. Nemuseli ho interpretovať spamäti, a tým sa mohli viac sústrediť na stvárnenie obsahu textu, ktorého minutáž nemusela dosahovať 8-10 minút, čo v minulosti spôsobovalo problém. Vyhodnotenie súťaže: I. kategória - interpretácia poézie:              1. Jaroš, Matej (IV.A) 2. Martinkovičová, Timea (II.C) 3. Húsová Monika (II.C) II. kategória - interpretácia prózy :        1. Vaváková Ivana (IV.C) 2. Pekárová Janka (II.C) III. Kategória - interpretácia vlastnej tvorby:  Šerugová Jessica (II.C) Martinkovičová Timea (II.C) Pekárová Janka (III.BC) V tomto školskom roku pozitívne hodnotíme úsilie žiakov prezentovať sa v súťaži Mladí Slovensku aj svojou tvorbou a veríme, že odhodlanie žiakov 1. ročníka vydrží  a záujem o interpretáciu a štúdium poézie sa bude zvyšovať. Gratulujeme víťazom a všetkým zúčastneným, ktorí boli ochotní na sebe pracovať.
Mgr. Anna Mrázová, SOŠD Martin-Priekopa