1. miesto – Juraj Kašák – IV.B 2. miesto – Erik Gregor – III.A 3. miesto – Pavol Puchor – II.BC                                – Daniel Kula – I.A
Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Mladí Slovensku 2016
Stredná odborná škola  dopravná v Martine- Priekope uskutočnila dňa 18.februára 2016 školské kolo interpretačnej súťaže Mladí Slovensku 2016, ktoré sa konalo pri 23. výročí vzniku Slovenskej republiky. Cieľom súťaže bolo rozvíjať interpretačné schopnosti a zručnosti žiakov v oblasti poézie a prózy, motivovať žiakov pracovať s textom a oboznamovať sa tak s  klasickou aj modernou literatúrou, poskytnúť priestor pre prezentáciu žiakov, kde sa každý interpret mohol sústrediť len na prácu s ukážkou, pričom odpadol stres zo zabudnutia textu v súťaži (to je najväčší problém, prečo sa žiaci odborných škôl v malom počte prihlasujú alebo vôbec nezúčastňujú súťaže Hviezdoslavov Kubín). Keďže dnešní žiaci čítajú veľmi málo, alebo nečítajú takmer vôbec, bola táto súťaž príležitosťou zahĺbiť sa do štúdia literatúry a vybrať si text, ktorý by im vyhovoval v oblasti témy a aj z hľadiska interpretačného stvárnenia. Súťaž prebiehala v príjemnej a radostnej atmosfére, kde si súťažiaci vzájomne preukazovali záujem, empaticky vnímali aj malé chybičky krásy a odmeňovali sa vzájomným potleskom . Hodnotitelia, Mgr. Mrázová, Mgr. V. Kolesárová a Ing. Bednárová- nadšenec poézie a prózy, ocenili snahu a interpretačné umenie nasledovne: I. kategória 1. miesto- Dominik   Debrecéni( III.A) 2. miesto- Matej Jaroš (III.A) 3. miesto- Tomáš Slivoň( II.A), Damián Kšenzuliak(I.A) II. kategória 1. miesto- Ivana Vaváková( III.C) 2. miesto- Júlia Hradská ( I.C) 3. miesto- Romama Marková, Diana Veterníková(obe z III.C) Pani  Mrázová- tvorca myšlienky, hľadala spôsob, ako žiakov presvedčiť, že slovenský jazyk a literatúra môže byť zaujímavým predmetom, a tak získať žiakov pre prednes poézie a prózy a v konečnom dôsledku aj o štúdium literatúry. Táto súťaž dokázala, že literatúra vie aj potešiť, aj poučiť, vie vyčariť úsmev na perách, ale dokáže človeka aj motivovať k veľmi dobrým výkonom.   Poďakovanie patrí Mgr. V Kolesárovej, ktorá pripravila svojich žiakov na súťaž a zabezpečila odmeny pre súťažiacich z fondu Rady rodičov pri SOŠ dopravnej v Martine - Priekope, Ing. Denkovi, ktorý pomohol pri vytváraní 2. sady diplomov pre súťažiacich. Oceneným gratulujeme a veríme, že sa stretneme aj v budúcom školskom roku.                                                                                                                                      Anna Mrázová