Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Kvapka krvi
Dňa 1.marca 2019 sa na našej škole uskutočnila akcia pod názvom Kvapka krvi, ktorú zrealizovali pracovníci Národnej transfúznej stanice v Martine.  Rozhodnutie darovať túto vzácnu tekutinu uskutočnilo 21 žiakov III. a IV. ročníkov. Ďakujeme všetkým odvážlivcom a dúfame, že sa pri ďalšej Kvapke krvi stretneme opäť  s mnohými dobrovoľníkmi, ktorí darujú to vzácne, čo majú a tým prispejú k záchrane mnohých ľudských životov.
Mgr. Viera Kolesárová