Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Kvapka krvi
Dňa 22.apríla 2018 sa na našej škole konala akcia s názvom Kvapka krvi. Krv darovalo 13 žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Mobilný odber na škole vykonali pracovníci Národnej transfúznej stanice v Martine a našich žiakov hreje na srdci pocit,  že aj oni svojou „kvapkou krvi“ pomohli zachrániť ľudské životy.