Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Kurz prežitia 2016
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná v Martine – Priekope úspešne spolupracuje s Regrutačnou skupinou v Žiline. Aktivity žiakov v SOŠD usmerňuje RNDr. Gabriela Povrazníková, výchovný poradca školy.    V spolupráci SOŠD a regrutačnej skupiny sa žiaci 4.ročníka - Miroslava Vigodová ( odbor komerčný pracovník v doprave ) a Peter Zelienka ( odbor bezpečnostné systémy v doprave a priemysle) zúčastnili prázdninovom období 7. ročníka Kempu 2016 pod názvom Kurz prežitia v Lešti, v centre výcviku.    Cieľom Kurzu bolo zaujať a motivovať mladých ľudí pre prácu dobrovoľníkov alebo profesionálnych vojakov. Dôležité bolo vyskúšať si tímovú prácu pre pôsobenie v ozbrojených silách a bojovej činnosti.    Žiaci absolvovali topografickú , zdravotnícku a telesnú prípravu. Zoznámili sa s budovaním ochranných stavieb, s individuálnym využitím protichemických ochranných prostriedkov . Zaujal ich pohyb po bojisku pod paľbou, orientácia v teréne a plánovanie presunu.   Nemenej zážitkov prinieslo zloženie výstroja a výzbroja, ktoré mohli vyskúšať a využiť počas Kempu 2016 v Lešti.    Akcie sa osobne zúčastnil aj minister obrany Peter Gajdoš, ktorý viedol neformálne rozhovory s účastníkmi Kempu 2016 a tým ich motivoval k rozhodnutiu pracovať ako profesionálny vojak.   Program  stretnutia mladých ľudí v Lešti  žiakov natoľko zaujal, že Peter Zelienka reálne uvažuje o práci profesionálneho vojaka po skončení Strednej odbornej školy dopravnej v Martine- Priekope.
Mgr. Anna Mrázová, SOŠD Martin-Priekopa