Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Deň otvorených dverí na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 25. 09. 2019 sa v kasárňach v Martine na Severe konal DOD. Počas tohto dňa sprístupnili martinské kasárne svoje priestory pre širokú verejnosť. Tejto akcie sa zúčastnili aj študenti 1.A triedy našej školy.    Priestor kasární bol rozdelený na jednotlivé zóny, v ktorých mohli študenti vidieť ukážky práce profesionálnych vojakov, hasičov, ale aj príslušníkov policajného zboru. Okrem toho mali možnosť vidieť aj ukážky bojovej techniky a rôzne najmodernejšie bojové vozidlá.              V rámci tejto akcie predviedli ukážky svojej práce aj profesionálni záchranári, ktorí predviedli ukážku prvej pomoci zraneného.        V areáli kasární boli prítomné aj policajné zložky, ktoré pripravili pre študentov praktickú ukážku zaistenia zlodeja za pomoci policajného psa. Súčasťou ich prezentácie bola aj protidrogová prednáška. Bola zameraná na škodlivé účinky užívania drog ako aj problémy, ktoré plynú z užívania omamných látok. Na zaujímavosti jej pridali aj skutočné zážitky príslušníkov policajného zboru s drogovo závislými osobami.    Táto akcia sa stretla u študentov s veľmi pozitívnym ohlasom a mnohí z nich by sa podobnej akcie chceli zúčastniť aj v budúcnosti.
Mgr. Lucia Uhliariková