Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Expert geniality show 2014 - 2015
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
V tomto školskom roku sme sa opäť zúčastnili aj medzinárodnej súťaže EXPERT geniality show a to počtom 20 žiakov v dvoch z piatich oblastí: SPOLOČNOSŤ KEDYSI A DNES SVETOBEŽNÍK MOZGOLAMY DO YOU  SPEAK ENGLISCH? GÓLY, BODY, SEKUNDY . Umiestnenie žiakov:  TOP EXPERT (v dvoch témach) Ján Lenďák III. B, Matej Tkáč III. B, Marián Birvoň I. A.      EXPERT  (v jednej téme) Erik Gregor II. A, Juraj Kašák III. B, Lukáš Bonda III. B, Lukáš Krupčík II. C.                                                                                                          Oceneným srdečne blahoželáme!