Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Enersol 23.3.2016
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
    Dňa 23. marca 2016 organizovala Stredná odborná škola dopravná  v Martine- Priekope krajské kolo súťaže ENERSOL- Využitie alternatívnych zdrojov energie za podpory Okresného úradu Žilina, S tredoslovenskej energetiky, a.s. a Mestského úradu Martin.    Súťažiaci súťažili v hlavnej kategórii, ktoré dopĺňali tvorivá a propagačná kategória  pod dohľadom predsedu krajskej komisie Enersol- Ing. Kataríny Lengyelovej.    Odborná komisia v zložení: Ing. Mráziková - predseda-( Mestský úrad Martin ) a členky odbornej komisie - Ing. Lengyelová ( SOŠD Martin- Priekopa) a RNDr. Sochová (Gymnázium Liptovský Hrádok) hodnotili v Hlavnej kategórii päť prác  s nasledovnými výsledkami: 1. miesto- Určenie vhodných lokalít pre veterné parky a mikrozdroje - Jana Jandová, Gymnázium     Liptovský Hrádok 2. miesto- Využívanie bioplynu na výrobu elektrickej energie, TÚV a vykurovanie v PD Ludrová- Timotej Jacko,     SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš 3. miesto- Využívanie veterných turbín na výrobu elektrickej energie v Skalitom- Marek Domiter, SOŠ stavebná,     Liptovský Mikuláš    Odborná komisia v zložení- predseda- Ing. Skrisová (SSE Žilina) a členky odbornej komisie - Ing. Jelenová ( Evanjelické gymnázium, Liptovský Mikuláš) a Ing. Cerjanová (SOŠD Martin- Priekopa) hodnotili práce žiakov v tvorivej a propagačnej kategórii.       Výsledky tvorivej kategórie: 1. miesto – Riešenie a problematika malej vodnej elektrárne - Michal Trnka, SOŠ  elektrotechnická, Žilina 2. miesto -  Výroba elektrickej energie z tepla - Tomáš Palko, SOŠ elektrotechnická, Žilina 3. miesto – Vodík ako zdroj čistej energie - Jakub Kristek, SOŠ strojnícka , Kysucké Nové Mesto      Výsledky propagačnej kategórie: 1. miesto – Originálne nápady na využitie solárnej energie - Sharon Šubová, Katarína Karhutová,     Gymnázium Liptovský Hrádok 2. miesto – Sen ( poviedka) – Martin Lengyel, SOŠ dopravná Martin- Priekopa  Víťazom gratulujeme a postupujúcim (prvé dve  práce  z každej kategórie) želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole ENERSOL, ktoré sa uskutoční 12. a13. apríla 2016 v Senici.                                                                                                                               Mgr. Anna Mrázová                                        SOŠD Martin- Priekopa
                Krajské kolo súťaže ENERSOL v Strednej odbornej škole dopravnej v Martine- Priekope