Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Krajské kolo Enersol 22.3.2017
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
  Dňa 22. marca 2017 bola Stredná odborná škola dopravná v Martine- Priekope organizátorom krajského kola súťaže ENERSOL, ktoré organizačne pripravila Ing. K. Lengyelová.   Súťaž otvorila PhDr. J. Matejčíková,  riaditeľka Strednej odbornej školy dopravnej v Martine-Priekope  za účasti Ing. A. Trauerovej , pracovníčky okresného úradu odboru školstva, Žilina.   Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl Žilinského kraja, 17 žiakov s 10 prácami. Krajské kolo súťaže ENERSOL pracovalo v troch kategóriách.     V hlavnej kategórii posudzovala práce žiakov komisia v zložení:  RNDr. Sohová, M.- predseda komisie a členovia - Ing. Múthová, D. a Ing. Lengyelová, K. Komisia hodnotila práce nasledovne: 1. miesto: Michal Valko - Alternatívne riešenie elektrickej energie na historických pamiatkových budovách,     SOŠ dopravná Martin-Priekopa (školiteľ- Ing. Lengyelová, K.) 2. miesto:  Martin Laučík, Martin Buďan: Využívanie biomasy na vykurovanie rodinného domu v Liskovej,     SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš 3. miesto:  Matej Kapalla - Výmenníková stanica tepla - SOŠ elektrotechnická Žilina Komisia č. 2 pracovala v zložení: Ing. Skrisová, A.- predseda a členovia- Ing. Jelenová, E. a Ing. Cerjanová, I, ktorá hodnotila práce tvorivej a propagačnej kategórie.    Z výsledkov: Kategória: Tvorivá: 1. miesto: František Kováčik - Výroba powerbanky zo starého laptopu, SOŠ elektrotechnická Žilina 2. miesto: Samuel Lipták, Matej Kordoš - Projekt „BaBettka“, Evanjelická spojená  škola - Evanjelické gymnázium     Juraja Tranovského, Liptovský Mikuláš 3. miesto: Jaroslav Zemenčík, Kristián Tomaštík, Výroba elektrickej energie zo slnka, SOŠ polytechnická     Dolný Kubín - Kňažia 4. miesto: Adam Šujansky, Michaela Cvečková - Robotické rameno na podvozku, SOŠ elektrotechnická Žilina Kategória: Propagačná 1. miesto: Ema Urbánková, Terézia Dančová - Sei  ökologisch, Evanjelická spojená škola - Evanjelické gymnázium      Juraja Tranovského, Liptovský Mikuláš 2. miesto: Andrej Brisuda, Adam Kormančík, Peter Marček - Využitie voľnej energie, SOŠ dopravná Martin-Priekopa     (konzultant Ing. Abrosimovová ,Ž.) 3. miesto: Ľubica Šintajová Han Le Thi „1“, Evanjelická spojená škola - Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského,     Liptovský Mikuláš    Víťazom gratulujeme, všetkým zúčastneným želáme veľa tvorivých inšpirácií a umiestneným na prvých a druhých miestach jednotlivých kategórií želáme veľa úspechov pri obhajobe prác v celoslovenskom kole súťaže ENERSOL, ktorá sa uskutoční 11. – 12. 4. 2017 v Senici.
Mgr. Anna Mrázová, SOŠD Martin-Priekopa