Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
´´Doprava – bezpečne, nabezpečne´´
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Dňa 20.9.2019 sme sa so žiakmi IV.BC triedy zúčastnili workshopu ´´Doprava – bezpečne, nabezpečne´´. Žiaci boli rozdelení do skupín a chodili po ôsmich  stanovištiach, kde mali splniť jednotlivé úlohy z dopravy a následne získali pečiatku. Na konci získal každý žiak účastnícky list. Veľmi nás zaujal aj úvod, kde sme videli v akcii hasičov. Konalo sa to pod záštitou SOŠ Dopravnej v Žiline v spolupráci s firmou KIA Slovensko.
Ing. Alexandra Kovalčíková