Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na slaboprúdovú techniku
Dňa 10. 12. 2013 sa žiaci našej školy Milan Drahno – III. A trieda a  Miroslav Burin – IV. A trieda zúčastnili IX.  ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí  a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na slaboprúdovú techniku. Usporiadateľom súťaže bola SOŠ elektrotechnická  Liptovský Hrádok. Odborným a organizačným garantom súťaže bola Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie Bratislava a sekcia odborného ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri SOPK. Cieľom súťaže bolo: 1/  upevniť u žiakov vzťah k zvolenej profesii, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti a aktivity, 2/  umožniť žiakom vzájomné konfrontácie odborných zručností, vedomostí a návykov z prípravy na povolanie          s dôrazom na odbornosť a tvorivosť, ako i výmenu skúseností medzi pedagógmi. Žiak Miroslav Burin skončil na peknom 4. mieste zo 14-tich súťažiacich, pričom žiak študuje odbor spotrebná technika. Milan Drahno študuje odbor mechanik elektrotechnik – autoelektronika.                 Blahoželáme k umiestneniu
Ing. Želmíra Abrosimovová učiteľka profesijných predmetov