Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Celoslovenská prehliadka AMAVET
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
     Marek Gužík, Erik Gregor, Martin Gregor a Alexander Ižip, žiaci II.A triedy,  sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Festival vedy a techniky AMAVET v Bratislave od 13. do 15. novembra 2014.      Túto zaujímavú súťažnú prehliadku organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.      Žiaci súťažili s projektom Osvetlenie automobilu, v ktorom sa zamerali na sledovanie vlastností troch typov žiaroviek používaných v automobiloch. Merali svietivosť, teplotu, odber prúdu a pokles napätia po určitej dobe na batérii pri zapojení halogénovej, xenónovej a LED žiarovky.      Uvedeným žiakom, ktorí za účasť v celoštátnom kole získali certifikát, a ich konzultantke Ing. Ľubici Bednárovej ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy
RNDr. Gabriela Povrazníková
Inštalácia súťažného projektu
V zápale práce
Naši reprezentanti
Projekt zaujal aj pána ministra školstva
Vyhlásenie výsledkov