Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Beseda s Ing. Romanom Skákalom
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Dňa 29.10.2014 sa na našej škole uskutočnila beseda s absolventom našej školy Ing. Romanom Skákalom, vedúcim odboru nových pripojení v Stredoslovenskej energetike. Besedy sa zúčastnili prevažne žiaci tretieho ročníka. Ing. Skákala rozprával žiakom o svojej kariére, ako a kde začal pôsobiť. Názorne ukázal žiakom, ako vyzerá pracovný pohovor. Poukázal na časté chyby, ktoré uchádzači pri pracovnom pohovore robia a podelil sa s radami a skúsenosťami ako si úspešne vybudovať kariéru. Nevyhol sa zvedavým otázkam žiakov o tom, ako jeho práca ovplyvňuje jeho súkromný život a spomenuté boli aj jeho športové úspechy – striebro  s majstrovstiev Slovenska vo futbale.   Aj touto cestou ďakujeme Ing. Skákalovi za ochotu podeliť sa s našimi žiakmi so svojimi skúsenosťami v oblasti svojej kariéry a kariérneho rastu, za jeho cenné rady. Sme radi, že prijal naše pozvanie.
autor textu: Mgr. Andrea Líšková, Ing. Ľubica Bednárová