Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Autosalón Nitra 14.10.2016
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Dňa 14.10.2016 sa 29 žiakov z II.A a III.A triedy zúčastnili na Autosalóne v Nitre. Novinky v automobilovom priemysle, veteráni, makety motorov, karavany a motocykle všetkých zaujali a žiaci si odniesli plno zážitkov a dozvedeli sa veľa nového. So žiakmi sa Autosalónu zúčastnili učiteľky odborných predmetov Ing.Abrosimovová a Ing. Lengyelová.