Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Aktivity žiackej školskej rady
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
      Členom ŽŠR a ich podporovateľom nie je cudzia pomoc blízkym a ľuďom v núdzi, participujú na zbierkach Biela pastelka, Hodina deťom, či vlastná zbierka Mikulášske palacinky, z ktorej výťažok pravidelne venujú na tábory uskutočňované Radou mládeže Žilinského samosprávneho kraja pre onkologicky choré detičky. V decembri 2016 naši dobrovoľníci vyzbierali sumu 351,81 eur pre Hodinu deťom a pri akcii Mikulášske palacinky 85,54 eur.
Dobrovoľníci z triedy II. A
Mikulášska družina s Mgr. Kolesárovou, koordinátorkou ŽŠR
Dievčatá a chlapci III. BC v Mikulášskom bufeťáčiku
Mgr. Alexandra Folkmanová