Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
100. výročie vzniku Československa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
    Slovensko si v roku 2018 pripomína 100. výročie vzniku Československa, 50. výročie česko-slovenského obrodného procesu pod názvom Pražská jar a 25. výročie vzniku novodobej štátnosti. Vlády SR a ČR sa dohodli na spoločnom pripomenutí si výročí v roku 2018, v ktorom sú zahrnuté aj rôzne aktivity a podujatia na všetkých typoch škol. Pri  tejto príležitosti sa na našej škole v I.BC  15.5.2018 uskutočnila interaktívna hodina dejepisu k okrúhlemu výročiu vzniku prvej Československej republiky. Jej súčasťou bola projekcia historických filmových záberov z okamihov vyhlásenia republiky na Václavskom námestí a krátky  študentský filmový šot, ktorý objasnil okolnosti jej vzniku. Študenti si mohli pozrieť dobové fotografie z obdobia rokov 1918-1938 a vypočuť hudbu z éry 20. a 30. rokov minulého storočia. V záverečnej časti hodiny si študenti preverili svoje vedomosti v informačnom kvíze a pripomenuli si regionálne historické súvislosti (Martinská deklarácia a letné sídlo prvého prezidenta T.G. Masaryka na Bystričke).
Mgr. Morháčová Zuzana